plende

II EDYCJA PRZYSTANKU RÓŻNORODNOŚĆ

Przystanek Różnorodność to projekt realizowany przez Stowarzyszenie Inicjatyw Niemożliwych MOTYKA od maja 2016 do grudnia 2016 r. Polega on na działaniach z zakresu edukacji antydyskryminacyjnej w grupie studentów oraz uczniów szkół ponadgimnazjalnych z Torunia i okolic.

Tegoroczny projekt „Przystanek różnorodność” jest kontynuacją działań z zakresu edukacji antydyskryminacyjnej, które realizowaliśmy w 2015 r. z 15-osobową grupą młodzieży ponadgimnazjalnej i studenckiej. Celem projektu jest edukacja antydyskryminacyjna, kształtowanie postaw otwartości wobec odmienności i wielokulturowości oraz motywowanie do przeciwdziałania dyskryminacji i nietolerancji.

 

Co jest nowego w II edycji?

Tym razem w projekcie działania powiększyliśmy o grupę nauczycielską oraz wizyty studyjne!

W obecnej edycji będziemy prowadzić oddzielne warsztaty dla grupy młodzieżowej i nauczycielskiej.

 

Na projekt składają się z poprzedniej edycji:

  • cykl warsztatów o tematyce antydyskryminacyjnej,
  • „Wakacyjna Szkoła Doświadczeń” w formie bloga prowadzonego przez uczestników,
  • działania w praktyce w formie mikroprojektów, tj. warsztatów dla uczniów czy dni tolerancji w szkole.

 

Relacje z warsztatów i działań w ramach projektu na bieżąco pojawiają się na facebookowej stronie - https://web.facebook.com/projektroznorodnosc?fref=ts.

Zapraszamy również na wakacyjnego bloga - przystanek-roznorodnosc.tumblr.com.

 

Relacje z działań projektowych z I edycji można przeczytać i obejrzeć w zakładce projekty zakończone oraz na stronie facebookowej pod adresem: https://www.facebook.com/projektroznorodnosc/

Projekt "Przystanek Różnorodność" dofinansowany jest ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich

 

fb twitter

Sponsorzy